සංවර්ධනය

සංවර්ධනය

2020
Manufacture Base of Black and White Panda Greenhouse Film was established

2019
Manufacture Base of PO Greenhouse Film was established

2018
3GG Gear මෝටර් ආරම්භ

2017
වසර 2017 අවසන් වන විට ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙප්ටන්ට් බලපත 90 ඇත්තයි
Vinipets® සුදු wiggle වයර් ආරම්භ

2013
AC220V විදුලි චිත්රපට Reeler ආරම්භ

2012
Manufacture Base of PE Greenhouse Film was established

2011
බෙයිජිං Ratepaying ණය ශ්රේණියේ ලෙස ඇත්තයි

2010
උසස් තාක්ෂණ ව්යාපාර ලෙස සහතික
ලොව පුරා රටවල් 38 වැනි ජපානය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ජර්මනිය, නෙදර්ලන්තය, ඇතුළු අපනයනය

2009
මෙම සමාගම නම බීජිං Fenglong හරිතාගාර තාක්ෂණය සමාගම බවට වෙනස් කරන ලදී
ISO9001 තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය, ISO14001 පාරිසරික කළමනාකරණ පද්ධතිය, සහ GB / T28001 සෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව කළමනාකරණය විසින් සහතික

2007
Tongzhou විද්යුත්තාක්ෂණ තාක්ෂණ පර්යේෂණ Cente පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන මධ්යස්ථාන තුනක්, පිහිටුවන ලදී,, විද ත් උපකරණ twelves පොලිමර් ද්රව්ය පර්යේෂණ රසායනාගාර, හා හරිතාගාර ස්වයංක්රීයකරණය පාලන පද්ධතිය

2004
Tongzhou කර්මාන්ත ශාලාව ස්ථාපිත කරන ලදී, වර්ග මීටර් 40,000 කට වැඩි කළෝ ය.

2003
Vinipet®Wiggle වයර් ෂැංහයි විසින් රජය කරන ලද නිෂ්පාදනයක් ලෙස නම් කරන ලදී
Kingzo®DC විදුලි චිත්රපට Reeler

2002
ලොව පුරා නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීමට ආරම්භ

2000
බෙයිජිං Toto Kogyo උද්යාන කම්පැනි ලිමිටඩ් පිහිටුවන ලදී, ජපන් Toto Kogyo කම්පැනි ලිමිටඩ් සමග ඒකාබද්ධ ව්යාපාරයක්, අපනයනය පාලකය, චිත්රපට reeler, wiggle වයර්, ආදිය ආරම්භ

1999
බෙයිජිං Fenglong කෘෂි ඉංජිනේරු තාක්ෂණ සමාගම, සමාගම පිහිටුවා තිබේ


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!