අමතන්න

අප අමතන්න

ලිපිනය

කාර්යාලය එක් කරන්න: කෝප් ජනක ප්ලාස්මය සංරක්ෂණ, කෘෂි විද්යාව, චීන බලධාරින්, අංක 12, දකුණු ආන්කුන් වීදිය, හයිඩියන් දිස්තික්කය, බීජිං 100081, චීනය සඳහා, 3 වන මහල ජාතික මධ්යස්ථානය.

කර්මාන්ත ශාලාව එක් කරන්න: අංක 2 Juhe 2 වන වීදිය, Jufuyuan සංවර්ධන කලාපය, Tongzhou දිස්ත්රික්, බීජිං 101100, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

market@wigglewires.com

 

දුරකථන

දුරකථන: 86 10 62149667

ෆැක්ස්: 86 10 82108614

පැය

සඳුදා-සිකුරාදා: 9 am 6 පස්වරු
සෙනසුරාදා: පෙරවරු 10 පස්වරු 2 දක්වා
ඉරිදා: වසා


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!